AANBOD

Snel Kiezen: Type objectPlaatsPrijsklasse
  

Middelbeers
Voorteindseweg 14
5091TK
Omschrijving: Laatste kans, laatste bouwkavel!! En royale bouwkavel van 1.400 m (uit te breiden). Woning maximaal 1.000 m. Bijgebouw maximaal 240 m
Vraagprijs: 289.000 KK
Aanvaarding: in overleg
Oppervlakte: 1383 m2

Klik op een foto voor vergroting


De bouwmogelijkheden op een rijtje
Bijgebouw mogelijk van maar liefst 240 m! En bouwkavel (kavel 2) in Middelbeers van minimaal circa 1.400 m en uit te breiden. Op deze kavel is het mogelijk om uw droomwoning naar eigen wensen te realiseren met een inhoud tot zelfs 1.000m en een bijgebouw van maar liefst 240 m, ideaal dus voor een kantoor of praktijk aan huis. Wonen in Middelbeers betekent genieten van een groene en bosrijke omgeving in de tuinen van het dorp Middelbeers.
Al met al bieden deze locaties zeer ruime keuze vrijheid om te wonen en werken in het prachtige kerkdorp Middelbeers. Nogmaals, de ligging van Middelbeers is perfect ten opzichte van Eindhoven en Tilburg. In 15 minuten is het mogelijk om in het centrum te staan van Eindhoven of Tilburg. Dus als u van rust, vrijheid en natuur houdt en toch dicht bij de stad wil wonen is dit de ideale mogelijkheid voor u om te wonen en bouwen in de tuinen van het dit 'groene' dorp.
Wonen en bouwen in de tuinen van het dorp.
Oirschot 'monument in het groen', een gemeente met 5 dorpskernen; Oirschot, Spoordonk, Middelbeers, Oostelbeers en Westelbeers, samen de Beerzen genoemd. Deze 5 dorpskernen kennen 2 beschermde dorpsgezichten. Het Stratense kapelletje met omgeving in het buitengebied en de met kastanjes omringde monumentale Markt van Oirschot.
Indeling buiten
de 2 beschermde dorpsgezichten zijn er ook honderden goed geconserveerde monumentale gebouwen met een rijk historisch verleden gesitueerd in Oirschot en de Beerzen. De gemeente Oirschot noemt zich met trots 'monument in het groen' omdat niet minder dan 11 unieke natuurgebieden grenzen aan Oirschot en de Beerzen. Dit zorgt ervoor dat de natuur nooit ver verwijderd is van u en uw woning. Zo bestaan de 11 natuurgebieden uit heide, vennen en uitzichten over landerijen die verfraaid worden met op de achtergrond houtgewassen. De vele fiets- ruiter en wandelpaden die door deze natuurgebieden lopen maken dit de ideale thuisbasis voor de natuurliefhebber.
Maar ook wanneer men veel tijd in Eindhoven of Tilburg vertoeft bieden de Beerzen uitstekende verbindingsmogelijkheden. Dit komt vanwege de zeer goede verbinding tussen de Beerzen en Eindhoven en/of Tilburg. De N395 zorgt ervoor dat men binnen 5 minuten op de A58 zit die naar Tilburg of Eindhoven leidt. Deze uitstekende verbinding zorgt ervoor dat u in 15 minuten in het centrum staat van Eindhoven of Tilburg.
Oost,- West,- en Middelbeers is hierdoor het ideale dorp voor de natuurliefhebber en rust genieter die toch dicht bij de stad wil wonen maar wel van de dorpse rust en het dorpse charme houdt.
Bouwregels
Algemeen

Voor het bouwen van gebouwen geldt dat de afstand van gebouwen tot perceelsgrens niet minder mag bedragen dan 23 m.

Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:
Als hoofdgebouw mogen uitsluitend woningen worden gebouwd;
Een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
Per bouwvlak is maximaal n woning toegestaan;
De goothoogte mag niet meer bedragen dan 4,5 m;
De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 m;
De inhoud mag niet meer bedragen dan 1000 m3
De afstand tot de zijdelingse perceelsgrens niet minder mag bedragen dan 5 m.
De dakhelling mag niet minder bedragen dan 12 en niet meer bedragen dan 45.
Het bijgebouw mag niet meer bedragen dan 240 m

Herbouw van bestaande woningen
Herbouw van bestaande woningen is uitsluitend toegestaan, indien en voor zover:
a. de herbouw grotendeels plaatsvindt op de (voor zover aanwezig) bestaande fundamenten onder de voorwaarde dat er geen grotere afbreuk wordt gedaan aan of geen grotere aantasting plaatsvindt van in de directe omgeving aanwezige natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische, water- en bodemhuishoudkundige en milieuhyginische waarden noch de belangen van de omliggende (agrarische) bedrijven onevenredig worden geschaad;
b. de voorgevel van de te herbouwen woning wordt geplaatst in de (voormalige) voorgevelrooilijn;
c. de bouwwijze (vrijstaand of aaneengebouwd) van de te herbouwen woning niet afwijkt van de bouwwijze van de oorspronkelijke woning.
d. het bijgebouw mag niet meer bedragen dan 240 m

Bijbehorende bouwwerken bij woningen
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken (bijgebouwen, aan- en uitbouwen) bij woningen gelden de volgende bepalingen:
a. Bijbehorende bouwwerken bij woningen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
b. De afstand tot de voorgevelrooilijn mag niet minder bedragen dan 3 m.
c. De afstand tot de woning mag niet meer bedragen dan 20 m.
d. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 4 m.
e. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 m.
f. De bebouwde oppervlakte mag niet meer bedragen dan 240 m2, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - grotere inhoudsmaat toegestaan' de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 240 m2;
g. In afwijking van het bepaalde onder f mag in geval van sloop maximaal 20% van de te slopen oppervlakte als extra oppervlakte worden teruggebouwd tot een maximale totale oppervlakte van 240 m2 aan bijbehorende bouwwerken.
h. De afstand tot de zijdelingse perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 5 m.

Ondergronds bouwen
Voor ondergronds bouwen geldt het bepaalde in lid 34.2 Ondergronds bouwen:

Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden de volgende bepalingen:
a. Situering:
1. bij (agrarische) bedrijfsgebouwen: de bebouwing mag uitsluitend worden gebouwd onder de (agrarische) bedrijfsgebouwen, met dien verstande dat binnen de gebouwen ten hoogste n bouwlaag mag worden gebruikt voor het houden van dieren;
2. in overige gevallen: de bebouwing moet worden opgericht onder een (bedrijfs)woning en/of onder de bij de (bedrijfs)woning behorende bijbehorende bouwwerken ten behoeve van de woonfunctie, met dien verstande dat deze aan n zijde maximaal 2 m buiten het bovengrondse gevelvlak mag uitsteken;
b. de inhoud van de ondergrondse bebouwing mag niet meer bedragen dan de inhoud van het gebouw waaronder de ondergrondse bebouwing wordt gebouwd;
c. de verticale diepte mag niet meer bedragen dan 5 m.

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak.
b. De bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn van de bedrijfswoning niet meer mag bedragen dan 1 m.
c. De bouwhoogte van antennes mag niet meer bedragen dan 10 m.
d. Paardenbakken:
1. De bouwhoogte van een omheining van een paardenbak mag niet meer bedragen dan 1,5 m.
2. De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 800 m2.
3. De paardenbak mag uitsluitend achter de voorgevelrooilijn worden aangelegd.
4. De afstand tot woningen van derden mag niet minder bedragen dan 25 m.
5. Lichtmasten bij een paardenbak zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van bebouwingsconcentraties.
6. De bouwhoogte van lichtmasten bij een paardenbak mag niet meer bedragen dan 3 m.
e. Overkappingen:
1. De bouwhoogte van mag niet meer bedragen dan 3 m.
2. De bebouwde oppervlakte mag niet meer bedragen dan 30 m2.
f. De bouwhoogte van overige bouwwerken mag niet meer bedragen dan 4 m.

Aan huis verbonden beroeps- en/of bedrijfsactiviteiten
Voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroeps- en/of bedrijfsactiviteit geldt het bepaalde in lid 36.3:
Het is toegestaan om ruimten binnen een (bedrijfs)woning en/of bijbehorende bouwwerken te gebruiken voor aan huis verbonden beroeps- en/of bedrijfsactiviteiten, mits:
a. tot maximaal 30% van het vloeroppervlak van de bedrijfswoning en de bijbehorende bouwwerken tot maximaal 50 m wordt gebruikt voor deze activiteiten;
b. het gebruik overeenkomstig de hoofdfunctie blijft mogelijk;
c. degene die de activiteiten in de (bedrijfs)woning en/of het bijbehorende bouwwerk uitvoert, tevens de bewoner is van de woning;
d. parkeren plaatsvindt op eigen terrein;
e. er geen detailhandel en/of groothandel ter plaatse plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit en wel in verband met de aan huis verbonden activiteit;
f. er geen sprake is van een onevenredige aantasting van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden en van (agrarische) bedrijven;